ទំនាក់ទំនងHGB Auto Co., Ltd.


Mazda Cambodia (Pochentong Branch)
# 379, មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី, សង្កាត់កាកាប ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ - កម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ: (+855) 95 999 699
ទូរស័ព្ទ: (+855) 23 995 567/995 678
ទូរសារ: (+855) 23 999 678

Mazda Cambodia (Monivong Branch)
# 757-មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន, ភ្នំពេញ។

ទូរស័ព្ទ: (+855) 95 999 599​​
ទូរស័ព្ទ: (+855) 23 988 881/977 771
ទូរសារ: (+855) 23 999 678

អ៊ីម៉ែល: info@hgbauto.com


CLICK TO CALL