កម្មវិធីចាប់រង្វាន់មាស1KG" របស់ Mazda ដែលនាំចូលនឹងចែកចាយផ្តាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន HGB Group Co., Ltd


2018-12-24

ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យដែលលោកអ្នកកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំបានមកដល់ហើយនោះគឺ "កម្មវិធីចាប់រង្វាន់មាស1KG" របស់ Mazda ដែលនាំចូលនឹងចែកចាយផ្តាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន HGB Group Co., Ltd។

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ៖ 095 999 599, 095 999 699.

Mazda Cambodia (សាខា ព្រះមុនីវង្ស)
# 757-មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ - កម្ពុជា 
ទូរស័ព្ទ: (+855) 95 999 599 
ទូរស័ព្ទ: (+855) 23 988 881/977 771 
ទូរសារ: (+855) 23 999 678

Mazda Cambodia (សាខា ពោធិ៍ចិនតុង)
# 379, មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី, សង្កាត់កាកាប ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ - កម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ: (+855) 95 999 699
ទូរស័ព្ទ: (+855) 023 92 5555/995 678
ទូរសារ: (+855) 23 999 678កម្មវិធីចាប់រង្វាន់មាស1KG កម្មវិធីចាប់រង្វាន់មាស1KG


CLICK TO CALL