រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ

នារាត្រីថ្ងៃទី​ ០២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ ក្រុមហ៊ុន Mazda ដែលបាននាំចូលផ្តាច់មុខដោយ ក្រុមហ៊ុន HGB Group Co., Ltd បានធ្វើពិធីជប់លាងជួបជុំអតិថិជនរបស់ខ្លួនក្នុងឱកាស " ប្រម៉ូសិនមាស" ដែលអតិថិជនទាំងអស់បានអញ្ចើញមកពីទីក្រុងភ្នំពេញ និង​ បណ្តារខេត្ត នានា។ សូមអតិថិជនទាំងអស់ប្រញាប់ឡើង ឱកាសប្រម៉ូសិនមាស​ និងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗ នេះហើយ។ សំរាប់អតិថិជនដែលមិនទាន់បានជាវ សូមរុះរាន់ឡើង...

Read more...

ជួបគ្នាឆាប់ៗនេះ ជាមួយនិងការតាំងបង្ហាញរថយន្ត របស់ក្រុមហ៊ុន Mazda​ ដែលនាំចូល និងចែកចាយផ្តាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន HGB Group Co., Ltd

ជួបគ្នាឆាប់ៗនេះណា អ្នក តាកែវ កំពត កែប ព្រះសីហនុ វាលរិញ និង កំពង់ស្ពឺ ជាមួយនិងការតាំងបង្ហាញរថយន្ត របស់ក្រុមហ៊ុន Mazda​ ដែលនាំចូល និងចែកចាយផ្តាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន HGB Group Co., Ltd

Read more...

Merry Christmas & Happy New year 2018 from HGB Auto, Mazda Cambodia.

Merry Christmas & Happy New year from HGB Auto, Mazda Cambodia.

Read more...

Mazda Cambodia 4th Year Anniversary

Mazda Cambodia 4th Year Anniversary 25 November 2017

Read more...CLICK TO CALL