អបអរសាទរខួបគំរប់៤ឆ្នាំ​ របស់ MAZDA CAMBODIA

ក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួបគំរប់៤ឆ្នាំ​ របស់ MAZDA CAMBODIA
ក្រុមហ៊ុនមានការផ្តល់ជូននូវកញ្ចប់តម្លៃយ៉ាងពិសេសរាល់ការជាវ​រថយន្ត​ Mazda 3, Mazda 6, Mazda CX-3 នឹង Mazda CX-9

រាល់ការជាវ​រថយន្ត​ Mazda 2, Mazda CX-5, Mazda BT-50 នឹង Mazda BT-50 ECLIPSE លោកអ្នកនឺងទទួលបានទូរស័ព្ទ iPhone X ថ្មីស្រឡាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗ

សំរាប់ព័ត៏មានលំអិត សូមទំនាក់ទំនង 095 999 599/095 999 699

Read more...

បង់ប្រាក់ត្រឹមតែ................. លោកអ្នកនឹងទទួលបានរថយន្ត Mazda ថ្មីស្រឡាង១គ្រឿង


លោកអ្នកចង់បានរថយន្ត Mazda ថ្មីមែនទេ?
បង់ប្រាក់ត្រឹមតែ................. លោកអ្នកនឹងទទួលបានរថយន្ត Mazda ថ្មីស្រឡាង១គ្រឿងភ្លាមៗ
សំរាប់ព័ត៏មានលំអិត សូមទំនាក់ទំនង 095 999 599/095 999 699

POCHENTONG BRANCH: https://goo.gl/JR1meu
MONIVONG BRANCH: https://goo.gl/SJCpkP

 

Read more...

Best-Ever Trade in (ទិញចូល ដូរអោយថ្មី)

Trade in any car any model any year for Mazda3 or Mazda Cx-3 today. Mazda will guarantee to buy your car above market price value $5000 plus full warranty on a brand new car. Hurry up! Limited time and stock. Call 095 999 599 or 095 999 699 Mazda distribute by HGB group.
*Cash and first time buyers/corporate &fleet buyers welcome
*Made in Japan

POCHENTONG BRANCH: https://goo.gl/JR1meu
MONIVONG BRANCH: https://goo.gl/SJCpkP
 

Read more...

Happy Khmer New Year 2017 Special Gift from Mazda

Cash back up to $3500** when you buy any Mazda today until end​ of April.

**Terms & Condition may apply.

POCHENTONG BRANCH: https://goo.gl/JR1meu
Tel. 023 995 567/678 | 023 925 555 Mob. 095 999 699

MONIVONG BRANCH: https://goo.gl/SJCpkP
Tel. 023 988 881 | 023 977 771 Mob. 095 999 599

Read more...

លោកអ្នកនឹងក្លាយជាម្ចាស់រថយន្តស័្ពរ Mazda Mx-5 ថ្មីស្រឡាង ១គ្រឿងភ្លាមៗ!!

លោកអ្នកនឹងក្លាយជាម្ចាស់រថយន្តស័្ពរ Mazda Mx-5 ថ្មីស្រឡាង ១គ្រឿងភ្លាមៗ!!

បង់ត្រឹមតែ $18, 600
ការប្រាក់ ០% រហូតដល់ ២៤ខែ
ផុតកំណត់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧
សម្រាប់ពត៏មានបន្ថែម 095 999 699 / 095 999 599

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៏

Read more...

HGB AUTO Festival 2016 Promotion

Buy any of Mazda BT-50, Mazda3 or Mazda2 get cash back up to 4,000$ Visit Us Now! Tel. 023 995 567/678 | 023 925 555 Mob. 095 999 699

Read more...

BUY & GET MORE!

Buy Any Mazda model you will receive 1 Ipad Mini, 1 Year Car Insurance, $150 Ajisan Ramen, $200 TOTAL Gas prepaid card, invitation for annual party, and a Ticket for Lucky Draw with the grand prize of $5000. Promotion start now until December 31, 2015,

Read more...

Summer Promotion

Buy Mazda BT-50, Mazda6, Mazda3 & choose one GIFT from these3 option.

Promotion Starts from July 01,2015
Hurry! Limited time &Stocks offer.

Read more...

HOT PROMOTION

 - SPIN & WIN 2 - Don't miss our BIGGEST promotion this year. Easy to WIN, ALL are winners. -- Just BUY your DREAM Mazda car, SPIN and you will WIN your GREAT prize, surely. Hurry! Don't miss this chance! Limited Time offer! Until supplies last!

Read more...

One Year Mazda Sales Celebration

Buy any Mazda Car, will have 2 chances, BIG WINNING!! Promo valid only 1 month from 01-31 December 2013.

Read more...

Want to visit Japan?

Want to visit Japan?

Read more...

Buy 1 Get 1

Buy Mazda BT-50 and get a new Motorbike for free

Read more...