អបអរសាទរខួបគំរប់៤ឆ្នាំ​ របស់ MAZDA CAMBODIA


23/12/2017
ក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួបគំរប់៤ឆ្នាំ​ របស់ MAZDA CAMBODIA
ក្រុមហ៊ុនមានការផ្តល់ជូននូវកញ្ចប់តម្លៃយ៉ាងពិសេសរាល់ការជាវ​រថយន្ត​ Mazda 3, Mazda 6, Mazda CX-3 នឹង Mazda CX-9

រាល់ការជាវ​រថយន្ត​ Mazda 2, Mazda CX-5, Mazda BT-50 នឹង Mazda BT-50 ECLIPSE លោកអ្នកនឺងទទួលបានទូរស័ព្ទ iPhone X ថ្មីស្រឡាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗ

សំរាប់ព័ត៏មានលំអិត សូមទំនាក់ទំនង 095 999 599/095 999 699

CLICK TO CALL