កម្មវិធីពិសេស! ទិញចូល ដូរថ្មី !


09/05/2018
កម្មវិធីពិសេស! ទិញចូល ដូរថ្មី !
ប្រញាប់ឡើង! យករថយន្តគ្រប់ម៉ាកគ្រប់ស៊េរីរបស់លោកអ្នកមកប្តូរយករថយន្តថ្មីស្រទ្បាងភ្លាមៗជាមួយនឹងម៉ូឌែល Mazda 3 Mazda 6 និង Mazda CX-3 ថ្ងៃនេះពីក្រុមហ៊ុន Mazda។ ក្រុមហ៊ុនធានាទិញរថយន្តរបស់លោកអ្នកលើសពីតម្លៃទីផ្សារ $5,000 ។
Mazda Cambodia (សាខា ពោធិ៍ចិនតុង)
# 379, មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី, សង្កាត់កាកាប ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ - កម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ: (+855) 95 999 699
ទូរស័ព្ទ: (+855) 23 995 567/995 678
ទូរសារ: (+855) 23 999 678

Mazda Cambodia (សាខា ព្រះមុនីវង្ស)
# 757-មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ - កម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ: (+855) 95 999 599
ទូរស័ព្ទ: (+855) 23 988 881/977 771
ទូរសារ: (+855) 23 999 678

CLICK TO CALL