ផ្ដល់ជូនពិសេសសម្រាប់រដូវភ្លៀង!


21/07/2018
Rainy Season Sale!
ផ្ដល់ជូនតំលៃពិសេសសម្រាប់ម៉ូឌែល
Special Offer for Model
☑ Mazda CX-5
☑ Mazda 3
☑ Mazda CX-3
☑ Mazda 6

Mazda Cambodia (សាខា ពោធិ៍ចិនតុង)
# 379, មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី, សង្កាត់កាកាប ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ - កម្ពុជា
https://goo.gl/JR1meu
-
ទូរស័ព្ទ: (+855) 95 999 699
ទូរស័ព្ទ: (+855) 23 995 567/995 678
ទូរសារ: (+855) 23 999 678
-
Mazda Cambodia (សាខា ព្រះមុនីវង្ស)
# 757-មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ - កម្ពុជា
https://goo.gl/SJCpkP
-
ទូរស័ព្ទ: (+855) 95 999 599
ទូរស័ព្ទ: (+855) 23 988 881/977 771
ទូរសារ: (+855) 23 999 678

CLICK TO CALL