ប្រូម៉ូសិនយក្ស! ក្លាយជាម្ចាស់រង្វាន់មាសសុទ្ធគ្រប់ៗគ្នាដោយគ្រាន់តែទិញរថយន្ត Mazda ម៉ូឌែលណាក៏បាន ឈ្នះរង្វាន់ធំ រហូតដល់ មាសសុទ្ធ ១គីឡូ ពី Mazda! 


10/03/2018
ប្រូម៉ូសិនយក្ស! ក្លាយជាម្ចាស់រង្វាន់មាសសុទ្ធគ្រប់ៗគ្នាដោយគ្រាន់តែទិញរថយន្ត Mazda ម៉ូឌែលណាក៏បាន ឈ្នះរង្វាន់ធំ រហូតដល់ មាសសុទ្ធ ១គីឡូ ពី Mazda! 
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមមកកាន់ទីតាំងបង្ហាញរថយន្ត Mazda 
ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ៖ 095 999 599, 095 999 699.
លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
នាំចូល និងចែកចាយផ្តាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន HGB Group

ព័ត៌មានលំអិតសូមទំនាក់ទំនង៖ 
Mazda Cambodia (សាខា ព្រះមុនីវង្ស)
# 757-មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ - កម្ពុជា 
ទូរស័ព្ទ: (+855) 95 999 599 
ទូរស័ព្ទ: (+855) 23 988 881/977 771 
ទូរសារ: (+855) 23 999 678

Mazda Cambodia (សាខា ពោធិ៍ចិនតុង)
# 379, មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី, សង្កាត់កាកាប ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ - កម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ: (+855) 95 999 699
ទូរស័ព្ទ: (+855) 23 995 567/995 678
ទូរសារ: (+855) 23 999 678

CLICK TO CALL