កម្មវិធីសម្ភោធរថយន្ត Mazda CX-5 2018 (28​ មេសា 2017)

កម្មវិធីសម្ភោធរថយន្ត Mazda CX-5 2018 (28​ មេសា 2017)

អាន​បន្ថែម...

កម្ម​វិធី​ពិសារ​តែ និងជួប​ពិភាក្សា​ជាមួយ DJ NANA TIPS

[05-March-2017] កម្ម​វិធី​ពិសារ​តែ និងជួប​ពិភាក្សា​ជាមួយ DJ NANA TIPS

អាន​បន្ថែម...

Merry Christmas & Happy New year from HGB Auto, Mazda Cambodia.

Merry Christmas & Happy New year from HGB Auto, Mazda Cambodia. Please come to visit a giant Christmas tree and take a photo with our Christmas tree.

អាន​បន្ថែម...

Mazda Car Drawing Contest (Kids) in cooperation with Harrods International Academy Phnom Penh

Mazda Car Drawing Contest (Kids) in cooperation with Harrods International Academy Phnom Penh

អាន​បន្ថែម...

អប​អរ​សាទរ ក្រុម​ហ៊ុន HGB Auto ទទួល​ពាន​រង្វាន់​កំណត់​ត្រា​ចែក​ចាយ​រថយន្ត Mazda ក្នុង​ទីផ្សារ​ខ្ពស់​បំផុត​ប្រចាំ​ឆ្នាំ 2015

អបអរសាទរ​ ក្រុមហ៊ុន HGB Auto ទទួលពានរង្វាន់កំណត់ត្រាចែកចាយរថយន្ត Mazda ក្នុងទីផ្សារខ្ពស់បំផុតប្រចាំឆ្នាំ 2015

អាន​បន្ថែម...