រីករាយបុណ្យណូអែលនិងស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មី ២០១៨ ពីក្រុមហ៊ុន HGB Auto​(Mazda Cambodia)

រីករាយបុណ្យណូអែលនិងស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មី ២០១៨ ពីក្រុមហ៊ុន HGB Auto​(Mazda Cambodia)

អាន​បន្ថែម...

ពិធីអបអរសាទរគំរប់ខួប ៤ឆ្នាំរបស់ Mazda Cambodia

ពិធីអបអរសាទរគំរប់ខួប ៤ឆ្នាំរបស់ Mazda Cambodia ២៥ វិច្ឆិកា​ ២០១៧

អាន​បន្ថែម...

កម្មវិធីសម្ភោធរថយន្ត Mazda CX-5 2018 (28​ មេសា 2017)

កម្មវិធីសម្ភោធរថយន្ត Mazda CX-5 2018 (28​ មេសា 2017)

អាន​បន្ថែម...

កម្ម​វិធី​ពិសារ​តែ និងជួប​ពិភាក្សា​ជាមួយ DJ NANA TIPS

[05-March-2017] កម្ម​វិធី​ពិសារ​តែ និងជួប​ពិភាក្សា​ជាមួយ DJ NANA TIPS

អាន​បន្ថែម...

Merry Christmas & Happy New year from HGB Auto, Mazda Cambodia.

Merry Christmas & Happy New year from HGB Auto, Mazda Cambodia. Please come to visit a giant Christmas tree and take a photo with our Christmas tree.

អាន​បន្ថែម...

Mazda Car Drawing Contest (Kids) in cooperation with Harrods International Academy Phnom Penh

Mazda Car Drawing Contest (Kids) in cooperation with Harrods International Academy Phnom Penh

អាន​បន្ថែម...CLICK TO CALL